Category: ve729

VE729: dcachesize

VE729: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE729: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE729: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf