Category: ve830

VE830: dcachesize

VE830: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE830: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE830: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf