Category: ve521

VE521: dcachesize

VE521: lockedpages privvmpages shmpages physpages vmguarpages oomguarpages

VE521: numtcpsock numflock numpty numsiginfo numothersock numiptent

VE521: tcpsndbuf tcprcvbuf othersockbuf dgramrcvbuf